Secretaresse bypass; 12 tips!

Hebt u de telefoniste of secretaresse voor het de eerste keer aan de telefoon, hoe gaat u hier mee om? Een voet tussen de deur, respect met voeten treden, een wit voetje halen, iemand op een voetstuk plaatsen of op gelijke voet gaan staan? Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Rare Jongens, die Grieken; gaan ze nu belasting betalen?

Er is al (te) veel geschreven en gesproken over Griekenland. Van arme stumpers tot mega fraudeurs. Van helpen tot in hun sop gaarkoken. Grexit versus Gremain. De feiten zijn altijd geduldig en geven een oplossingsrichting, bijvoorbeeld; ‘De Griekse problemen zouden opgelost zijn als we slechts de helft van de belasting binnen zouden krijgen die nu wordt ontdoken’! Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

De Nederlandse Bank koopt Griekse kerstpakketten op.

Een kerstpakket verstrekt met hierin o.a. Griekse wijnbladeren, wijnazijn, een fles olijfolie, de Capitool-reisgids en een boekje over Griekse mythen en sagen. De 1.600 medewerkers van de Nederlandsche Bank (DNB) worden dit jaar onder de kerstboom verrast op een Grieks kerstpakket. Een slimme communicatie keuze, oordeelt u zelf. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Strategisch Communicatiemanagement, een bedrijfskundige discipline

Met strategisch communicatiemanagement willen we op een structurele en geïntegreerde manier naar communicatie kijken. Het uiteindelijke doel is aantonen hoe communicatie effectief kan worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van een organisatie (accountability).

Communicatieprofessionals moeten verantwoording af kunnen leggen over de besteding van de middelen in relatie tot de gerealiseerde doelen. Het maakt daarbij niet uit of dit communicatiebestedingen van een profit dan wel een non profit organisatie betreffen. Strategisch communicatiemanagement beoogt op een deskundige wijze communicatie te sturen en te managen waardoor er een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan het resultaat en het rendement van de organisatie. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Cultuurverandering bij banken kan vertrouwen herstellen.

“Dit nooit meer” roept minister Bos vorig jaar over de kredietcrisis. Met deze uitspraak wilde hij in juli 2009 aandacht vragen voor de noodzaak van fundamentele wijzigingen in het banksysteem in Nederland in plaats van “meer toezicht hier, meer regelgeving daar”[i]. Maar wat zijn fundamentele wijzigingen binnen het bankwezen die de laatste anderhalf jaar zijn doorgevoerd?

Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Heb je voor communiceren 2.0 eigenlijk nog Communicatieadviseurs nodig?

Media Ruis

Iedereen die dat wil kan tegenwoordig een blog beginnen, podcasten, een YouTube-kanaal starten, bijdragen aan Wikipedia, meedoen in discussies op social networks en ga zo maar door; Media Ruis.
De komst van sociale media leidt tot een paradox voor Communicatieprofessionals. Alle nieuwe media bieden hen weliswaar nieuwe kanalen om met content te vullen. Maar op de nieuwe platforms van tegenwoordig kan iedereen nu zélf communiceren, zélf media bedienen en zélf informatie uitwisselen. In hoeverre heb je voor communiceren 2.0 dus nog Communicatieadviseurs nodig? Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

De ‘best gelezen’ corporate communicatie artikelen van ReplyToAll.

De tijd van lijstjes is aangebroken. Van de ‘The World’s Biggest Companies’ tot en met ‘Most Fuel-Efficient American Cars‘. Aan de hand van Google Statistics, hebben wij voor u; de best gelezen artikelen van replytoall.nl in 2008 geselecteerd. Denk aan de disclaimer; ‘please consider the environment before printing this article’.

Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

WE SPAM YOU A MERRY X-MAS

De laatste werkdagen van 2008. Hard werken om de mail op te schonen. Maar, ik verlies de strijd tegen een vloedgolf van kerstwensen. Alleen al vandaag 120 kerstwensen via mail, Hyves en Linkedin, van soms volkomen vreemden, met allemaal met dezelfde lelijke kerstfoto’s en allemaal even onpersoonlijk. De Blackberry en IPhone loopt er volledig op vast. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

KPN sluit je niet aan, maar sluit wel haar communicatielijnen!

Als u de site van KPN bekijkt vallen een paar dingen direct op. De pay-off; ‘KPN sluit je aan’ en de service juffrouw met tekst;  ‘Waarmee kunnen we u van dienst zijn?’ Een typetje Sonja Bakker van bellen en internetten. In het midden de bewegende banner van de firma Goeiemoggel, die nu de casual Friday introduceren. Welke beloften worden hier gecommuniceerd? Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Storytelling; de echte verhalen uit de organisatie! [boek recensie]

Verhalen van en over organisaties worden door het management gemaakt en gecommuniceerd. Het gaat dan vaak over missie (wie zijn we, wat doen we), visie (wat willen we bereiken), doelstellingen, medewerkers en klanten. Corporate storytelling als vertaling van de identiteit, geeft richting aan de communicatie van de onderneming met haar stakeholders ten einde een reputatie te bouwen. Maar zijn dit de echte verhalen uit de organisatie? Reflecteert het de cultuur van de organisatie of is het de gewenste cultuur? Authentieke verhalen (organisational storytelling) zitten in elke organisatie. Luistert u maar eens in uw organisatie! Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl