Strategisch Communicatiemanagement, een bedrijfskundige discipline