Stichting SENA terroriseert ondernemers en professor Heertje. Het regent klachten!

De Stichting SENA werkt voor artiesten en de platenproducenten en collecteert de vergoedingen die ondernemers verschuldigd zijn voor het publiek te gehore brengen van muziek in de winkel of bedrijfsvestiging. Ondernemers, die muziek draaien, zijn welwillend om de vergoedingen af te dragen. Maar de manier waarop SENA deze ondernemers benadert is intimiderend, ongewenst en niet in lijn met de gedragscode van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Artsen in leer bij de Pastoor en de Kroegbaas.

Zo nu en dan verschijnt er een wetenschappelijk onderzoek met klinkende resultaten, waarvan u denkt; dat wist ik al lang. Zeker u wist dat al lang. Maar wisten de betrokkenen het ook en zo ja, werd er na gehandeld? Meestal niet. Stelt u zich voor; u komt als patiënt in een ziekenhuis aan. De artsen zijn er heer een meester, de verpleging speelt de rol van de gegoede burgerij en u bent ‘het boerenvolk’ met een polsbandje. Diagnostische vragen en onderzoeken worden uitgevoerd en zonder enig overleg of uitleg, wordt u rondgereden. Tussen de bedrijven door wacht u uren in onzekerheid. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

DAS Rechtsbijstand Service Center; gelukkig hebben ze meer verstand van rechtsbijstand?

 

Ondernemingen hebben veelal klinkende namen voor afdelingen. Maar dekt de naam de lading wel? Bijvoorbeeld bij ‘service center’; welke identiteit wordt hier neergezet en wat voor imago heeft het bij haar doelgroepen? Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl