BMW Dealer Zwartepoorte failliet?

De term ‘failliet’ wordt sinds de aanvang van de kredietcrisis vaak genoemd in de media en heeft daardoor aan kracht

ingeboet. Als er faillissementsgeruchten over uw onderneming gebezigd worden is dat niet ‘plezant’. Maar belangrijker is; wat gaat u er aan doen? Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl