Ook De Nederlandse Bank (DNB) heeft nu een iPhone/iPad app.

De Nederlandse Bank (DNB) betreedt de 21e eeuw en stapt terug in het primaire proces; veilig contant geld. De DNB als hoeder van onze financiële stabiliteit heeft behoorlijk veel imagodeuken opgelopen in de laatste kredietcrisissen. Het Hoofd Kas, Nout Wellink, heeft via de zijdeur De Bank verlaten. En passant, ook via de zijdeur, nog ex-medewerker van DNB met 1,25 miljoen euro. Hoe staat het met de reputatie van de DNB?

DNB lanceert nieuwe app voor herkenning valse eurobiljetten

Met de feestdagen voor de deur hebben consumenten en winkeliers, ondanks de toenemende pinbetalingen, toch veel geld in handen. Een goed moment om mensen bewust te maken hoe je eurobiljetten kunt controleren op echtheid. DNB  introduceerde daarom de eurobiljet app. Daarmee zijn echte eurobiljetten te onderscheiden van valse. In alle eurobiljetten zijn echtheidskenmerken verwerkt. Daarmee is het voor iedereen eenvoudig om een echt eurobiljet te herkennen en te onderscheiden van vervalsingen. De app is aardig vorm gegeven en legt helder uit waarop men moet letten. Onder de knop ‘verdacht biljet’ wordt uitgelegd dat een vals biljet geen waarde heeft en het uitgeven ervan strafbaar is. Ergo; men gaat het uitgeven daar waar het niet snel wordt opgemerkt; kleine winkels, bars, evenementen e.d. Had de bank nu een loket geopend waar de particulier het valse geld met een maximum bedrag per jaar kan laten storten op zijn bankrekening, dan zal de burger niet de vlucht zoeken naar uitgeven en een ander opzadelen met het verlies. Een gemiste kans in de communicatie en bijdrage aan de reputatie.

Deze DNB app is hier te downloaden.

Reputatie van De Nederlandse Bank

Missie: DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan de welvaart in Nederland.

DNB is behoorlijk geraakt door incidenten de afgelopen 4 jaar. Bijvoorbeeld het handelen en de advisering in twee kredietcrisissen, vertrek Wellink, diefstal 1,25 miljoen, faillissement DSB Bank, bijna bank-run, kritiek op de politiek, verstoorde relatie AFM, laksheid, rol verkoop ABN AMRO etc. In niet alle gevallen had DNB de verantwoordelijkheid en of bevoegdheid om adequaat te handelen. Wel worden de gepercipieerde gevolgen door een brede stakeholder groep aan DNB toegerekend. In de bekende reputatieonderzoeken van het Reputation Institute blijkt dat de reputatie van de financiële instellingen in 2008/2009 drastisch is gedaald met uitzondering van de Rabobank. Het Nederlandse publiek heeft een groot vertrouwen in de Rabobank die haar reputatie zelfs ziet stijgen en op de 2e plaats is geëindigd in 2009 en 2010.

Van de financiële dienstverleners was de reputatie van Fortis het meest drastisch gedaald. Fortis is dan ook de hekkensluiter van deze Nederlandse ranglijst. Ook ABN Amro en ING zijn laag geëindigd. In deze onderzoeken worden de reputaties van de grootste (omzet) Nederlandse organisaties bekeken. Welke een significante consumenten zichtbaarheid hebben en minimaal een bekendheid hebben bij de respondenten. Zij konden kiezen uit 4 organisaties waarmee ze bekend waren. DNB kwalificeert zich hier niet, door alle commotie is zij wel negatief zichtbaar geworden. Maar de consumenten bekendheid (ervaring met het merk) is er niet, behoudens na de euro invoering voor het omwisselen van guldens naar euro’s en wellicht binnenkort weer van euro naar mark, gulden of neuro?


De reputatie van DNB, hoewel niet gemeten, lijkt vooralsnog sterk. De huidige parlementaire enquête over de financiële steun die het kabinet de afgelopen twee jaar gaf aan banken en verzekeraars als ABN Amro, ING en Aegon, zal hier weinig aan veranderen. Het optreden (zichtbaar en onzichtbaar (niet transparant)) in de tweede kredietcrisis die op dit moment piekt, is een belangrijke reputatiekans voor DNB.

Door Christian ter Maat; Directeur Carevolution; organisatie- & management- en communicatieadvies [opdrachten, o.a.: strategie, groei, verandering, fusies & overnames en reputatiemanagement].

© Copyright 2011 Carevolution

Stuur door naar een relatie

1 reactie op “Ook De Nederlandse Bank (DNB) heeft nu een iPhone/iPad app.”

Reageer

(zal niet zichtbaar zijn)

Als u uw reactie geplaatst heeft kunt u de reactie nog 30 minuten aanpassen. Klik hiervoor op "Bewerk reactie".

Vorige artikel:
Volgende artikel:

Laatste reacties