Communicatie bij verandering.

De communicatie moet beter! Lex Eschauzier signaleert in zijn bijdrage terecht dat er bij een probleem altijd wel iemand is die uitroept: “het ligt aan de communicatie!” Inderdaad dat horen we al gauw en zeker bij het managen van verandering. Wat precies moet dan beter in die communicatie? In het online nationaal onderzoek verandermangement is gepoogd daar de vinger op te leggen. (Zie op Managementsite)


Wat gaat volgens meer dan 6.000 respondenten niet goed in de communicatie? De 3 factoren die het hoogst scoren zijn:
• De medewerkers in deze organisatie vinden de top niet duidelijk over wat anders of beter moet.
• De leidinggevenden hier zijn niet goed in staat visie en beleid naar hun mensen over te brengen.
• De top van de organisatie weet niet wat er dieper in de organisatie leeft.

Hieruit blijkt nog eens ten overvloede hoe belangrijk het verhaal naar de medewerkers is. En niet alleen het verhaal op zich maar vooral ook de manier waarop het gaat. Immers een boodschap komt pas goed over als er interactie en wederzijdse communicatie is. Dan moet wel in die interactie duidelijk worden wat er precies van de mensen verwacht wordt. Waar het gaat het om? Wat moet anders of beter?

De geloofwaardigheid van het verhaal wordt veel groter als men iets van verbondenheid bij het management voelt. Is er ‘boven’ interesse voor de ‘vloer’, weet men wat er leeft, sluit het verhaal daar ook op aan. Men wil bazen die ergens voor staan.

De communicatie moet ook persoonlijk zijn; ‘face to face’. Jaarredes, zeepkistmeetings, megabijeenkomsten, fraaie folders, video’s, ….. Het zal wel, mensen worden daardoor niet echt geraakt. Hoe praat de eigen baas erover en de baas van de baas; in het persoonlijke contact wel te verstaan. Kunnen zij in eigen woorden verduidelijken waar het om gaat; durven ze ook hun mensen aan te spreken op hun inzet en betrokkenheid; kan erover heen en weer gepraat worden; trekt men ‘de wandelgangen’ en ‘de koffiekamer’ naar binnen in het werkoverleg? Dan pas wordt het verhaal duidelijk.

Soms blijkt dan dat het verhaal niet duidelijk te maken is. “Cultuurverandering”, “de lerende organisatie” of “kennismanagement”, …… Maak maar eens concreet wat dat gaat betekenen of wat van de mensen verwacht wordt. Men denkt dan al snel “Gooi het maar in mijn pet!” Dat is dan meteen een goede toets op het realiteitsgehalte van de plannen. Zaken die met het primaire proces van produkt en klant te verbinden zijn – zoals snellere doorloop van produkten, minder uitval en afkeur, minder retouren van klanten, beter voorraadbeheer – scoren wat dat betreft veel beter.

Wat ik ook wel tegenkom is dat de mensen – leidinggevenden en medewerkers – murw zijn. Men gelooft het wel. De dagelijkse gang van zaken vraagt alle aandacht; men is verandermoe, nieuwe initiatieven van de top zijn bij voorbaat ongeloofwaardig. Ik betwijfel of dat nog op te lossen is met betere communicatie.

Stuur door naar een relatie

Reageer

(zal niet zichtbaar zijn)

Als u uw reactie geplaatst heeft kunt u de reactie nog 30 minuten aanpassen. Klik hiervoor op "Bewerk reactie".

Vorige artikel:
Volgende artikel:

Laatste reacties