VVD; Volkspartij voor Verdonk en Democratie?

Het gaat in deze blog niet over politieke voorkeuren, noch over het hanengevecht tussen Mark Barnevelder of Rita Leghorn. Maar over de communicatie van de VVD met haar stakeholders.

Hieronder een weergave van de VVD-Tweede Kamerfractie op de web-reactie: ‘weg met Mark Rutte, laat Rita blijven en ga eindelijk eens oppositie voeren tegen al die kabinetsvoornemens!’. De prompte en correcte reactie (onafhankelijk van enige politieke voorkeur) verdient, ondanks dat het een standaard tekst betreft; lof. Het probleem wordt voldoende uitgediept en beiden zijden worden belicht. Dat de Barnevelder wordt gevierd is logisch zoals de partij- en fractieleiding en de besluiten van de VVD op dit moment zijn. En de Leghorn komt er niet echt bekaaid af. De monoloog volgt de realiteit, beiden hebben gepikt en geïncasseerd en het gevecht is nog niet over. De kampen tellen hun veren en vijlen de nagels.

M.b.t. tot het onderwerp communicatie (Reply To All); jammer van de vele negatieve woorden in de tekst (vet). Buig het om naar positieve uitlatingen, dan blijft het geloofwaardig en komt het een stuk beter over. Interessant om eens te zien hoe een Volkspartij communiceert.

geadresseerde: vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
reactie VVD: Geachte heer/mevrouw,Dank voor uw mail. Het spijt ons te moeten vernemen dat u het oneens bent met het besluit van de VVD-fractie om de samenwerking met mevrouw Verdonk te beëindigen. Ik dank u dan ook voor het feit dat u ons door uw bericht in de gelegenheid stelt onze beweegredenen nader toe te lichten. De fractieleden zijn sinds de lijsttrekkerverkiezing van dichtbij getuige geweest van enerzijds de gevolgen van de keuze van de VVD-leden voor het lijsttrekkerschap (Mark Rutte) en anderzijds de keuze van de kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen (Rita Verdonk met meer voorkeursstemmen dan Mark Rutte). De VVD-fractie sleepte zich voort van het ene interne incident naar het andere. Verdeeldheid speelde ons parten. Dit leverde ook extern onder de kiezers veel schade op. De beslissing van donderdag 13 september is dus niet op basis van één incident genomen, maar na talloze gebeurtenissen gedurende het afgelopen jaar, waaronder de persconferentie van mevrouw Verdonk in een café naar aanleiding van het aantal behaalde voorkeursstemmen. Telkens weer werden afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Alle fractieleden hebben een zelfstandige keuze gemaakt bij de vraag of de situatie waarin wij zijn beland op deze manier door kon blijven gaan. Dit na de mededeling van de fractievoorzitter dat hij geen vertrouwen meer heeft in de samenwerking met mevrouw Verdonk. Een ruime meerderheid van de fractie weigerde nog langer op deze manier invulling te geven aan het mandaat dat zij van de kiezer heeft gekregen. In zowel de samenleving als binnen de eigen partij van de VVD gelden regels waaraan een ieder zich dient te houden. Als die regels keer op keer worden geschonden, moet op een dag de knoop worden doorgehakt, hoe pijnlijk dit ook is. Er kunnen niet twee kapiteins op één schip zijn. Dat werkt niet in de praktijk en zorgt alleen voor negatieve energie in de fractie, waardoor hoofdzaken niet die aandacht krijgen die zij verdienen. Voor zowel de VVD als voor mevrouw Verdonk is dit een drama. Wij betreuren de ontstane situatie dan ook zeer. Maar ook voor mevrouw Verdonk geldt: afspraak is afspraak, genoeg is genoeg. De verdeeldheid langer laten voortbestaan, was geen optie en desastreus voor de motivatie en inzet van de overige fractieleden en voor het imago van de VVD. Het genomen besluit was dan ook onvermijdelijk. Laat duidelijk zijn: er zijn hier alleen maar verliezers. Wij moeten onze aandacht richten op de maatschappelijke vraagstukken die voorliggen.

De VVD-fractie heeft afgelopen zaterdag verantwoording afgelegd aan haar leden over het genomen besluit. Zoals bekend heeft het congres ruime steun uitgesproken over de beslissing van de fractie. Het congres heeft ook uitgesproken dat mevrouw Verdonk behouden moet blijven voor de partij. De ereleden hebben het verzoek gekregen om met mevrouw Verdonk hierover in gesprek te gaan, onder de voorwaarde dat zij haar zetel opgeeft. De leden van de fractie zullen het land ingaan om gesprekken met leden en kiezers aan te gaan om onze beslissing uit te leggen. Wij zullen met vereende krachten moeten werken aan de opbouw en de opmars van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Dat zal tijd vergen. Daar zijn wij ons wel degelijk van bewust. Maar wij hebben vertrouwen in de kracht van liberalen en in hun optimisme om de draad weer op te pakken en een succes te maken van datgene wat zij doen. Zonder vertrouwen is er namelijk geen toekomst. Indien u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, zijn wij gaarne bereid dit gesprek met u te voeren. Wij vernemen dat graag van u.

Vriendelijke groet, De VVD-Tweede Kamerfractie

Stuur door naar een relatie

1 reactie op “VVD; Volkspartij voor Verdonk en Democratie?”

  • Ik vind dit inderdaad een goede reactie van de VVD-fractie.
    T.a.v. de vele negatieve woorden dient volgens mij onderscheid te worden gemaakt in de plaats in de tekst.

    Ik vind toepassing hiervan in het eerste deel wel sterk. Net zoals in een slecht nieuws gesprek moet je er niet omheen draaien. Er is onenigheid tussen de briefschrijver en de fractie. En er is onenigheid tussen de fractie en Verdonk.
    Leg dit dan ook eerlijk op tafel!

    Vanaf ca. de helft van dit stuk zou ik negatieve woorden wél vermijden om vooruit te kijken en te beschrijven welke de goede gevolgen van het besluit zullen zijn op de samenwerking en dus de prestaties van de fractie in de toekomst, “want dat is toch ook wat u aangeeft, dat u van ons verwacht?”

Reageer

(zal niet zichtbaar zijn)

Als u uw reactie geplaatst heeft kunt u de reactie nog 30 minuten aanpassen. Klik hiervoor op "Bewerk reactie".

Vorige artikel:
Volgende artikel:

Laatste reacties