Symptomen bestreden, patient overleden

Cultuur en communicatie vormen vaak een logische twee-eenheid. Een open cultuur kenmerkt zich door een open communicatie. Echter cultuur en communicatie kunnen ook een dodelijke combinatie zijn.

Een gezonde bedrijfscultuur helpt organisaties om hun doelen en doelstellingen te realiseren. Het is daarbij niet zozeer de vraag wat een goede of slechte cultuur is, maar hoe die cultuur bijdraagt aan het welzijn van de medewerkers en hen stimuleert nu net die stap extra te zetten die zo kenmerkend is voor succesvolle ondernemingen.

Een stimulerende bedrijfscultuur gaat verder dan de medewerkers overal over informeren, het is meer een kwestie van het regisseren van de dialoog en de medewerkers bewust betrekken bij besluitvorming. De ‘open communicatie’ waar zo veel bedrijven trots op zijn leidt vaak tot overkill. Mensen weten dan niet meer de waarde van de informatie in te schatten en sluiten zich af. Als de communicatie verworden is tot éénrichtingsverkeer die bestaat uit het doen van mededelingen om de medewerkers te informeren, dan zaait u op onvruchtbare grond. Zonder dialoog en inspraak voelen de mensen zich niet betrokken en daalt de motivatie. Als reactie hoort de bedrijfsleiding dat er ‘slecht’ wordt gecommuniceerd. Daarop reageert die leiding met nog meer informatie over de medewerkers uit te strooien. Immers informeren doe door te communiceren. Maar wat u waarneemt zijn symptomen van een ‘ongezonde’ organisatie. Medewerkers klagen over gebrek aan informatie en dat is niet hetzelfde als gebrek aan communicatie. Door nog meer te gaan communiceren bestrijdt u weliswaar de symptomen van de ‘zieke’ organisatie, maar de werkelijke oorzaken legt u niet bloot. Het gevolg; een apathische organisatie die afwacht tot het doek valt. En dan vormen de cultuur en de communicatie een dodelijke combinatie.

Cultuurmanagement

Een veel gehoorde uitspraak is dat je cultuur niet kunt managen, en in wezen is dat ook zo. Maar je kunt wel randvoorwaarden creëren die bijdragen aan een stimulerende cultuur. Communicatie is slechts één van de instrumenten die u kan helpen. Maar wel een sterk instrument. Vraagt u zich wel eens af als u een bericht de organisatie in stuurt tot welke categorie dat bericht hoort. Is het ‘nice to know’ informatie of ‘need to know’ informatie. M.a.w. is dit bericht noodzakelijk voor het functioneren van de medewerkers of is het gewoon leuk om te weten. Need to know informatie moet snel de organisatie in want het heeft betrekking op het functioneren van die organisatie. Nice to know informatie is minder tijdgebonden en kan op tijdstippen worden gecommuniceerd waarop de medewerker niet met de zaak bezig is. Bijvoorbeeld in een personeelsblad dat naar het thuisadres wordt gestuurd.

Als u de cultuur van uw organisatie wilt verbeteren en u maakt onderscheid in deze vormen van communicatie, dan is het goed om stil te staan voor wie de need to know informatie werkelijk bestemd is. En als u die informatie aan de juiste doelgroep vertrekt, zorg er dan voor dat zij daarop kunnen responderen. Echte communicatie is een dialoog, een tweegesprek tussen zender en ontvanger. Want als u zendt en de ontvanger staat open voor uw informatie, dan wordt die ontvanger de zender en u de ontvanger van de response. Is uw informatie goed overgekomen, begrijpt de organisatie de beweegredenen van bepaalde beslissingen of moet u op basis van hun response een beslissing mogelijk bijsturen.

Op het moment dat de medewerkers werkelijk het gevoel hebben dat er niet alleen wordt meegedeeld, maar ook wordt geluisterd en met hun response wat wordt gedaan,  dan ligt er een basis voor een stimulerende cultuur. Een cultuur die kan bijdragen aan het realiseren van doelen en doelstellingen. Natuurlijk is communicatie niet het enige stuurinstrument, maar wel een belangrijk instrument.  Daarnaast heb je zaken als passie en bezieling die een grote rol spelen. Oog voor veranderingen en daar op het juiste moment op reageren enz. Want wat vandaag goed is, is morgen hopeloos verouderd en schreeuwt om vernieuwing. Daar dient de organisatie op te reageren en helder over te communiceren.  En met een open dialoog ontvangt u die feed-back die u helpt uw organisatie succesvol te sturen.

Stuur door naar een relatie

1 reactie op “Symptomen bestreden, patient overleden”

Reageer

(zal niet zichtbaar zijn)

Als u uw reactie geplaatst heeft kunt u de reactie nog 30 minuten aanpassen. Klik hiervoor op "Bewerk reactie".

Vorige artikel:
Volgende artikel:

Laatste reacties