Reputatie RABO door Libor-schandaal in het gevaar?

De schikking van 774 miljoen euro is nog geen 24 uur geleden overeengekomen en de communicatie deskundigen en goeroes roepen in koor; de RABO reputatie gaat eraan! Is dat zo en zo ja wat is het verschil tussen reputatie, imago en identiteit?

De toezichthouders hebben gisteren een keihard oordeel geveld over het handelen van Rabobank in het Libor-schandaal. De bank heeft interne en externe signalen over mogelijke manipulatie van de Libor-rente ‘genegeerd’, zo stelt toezichthouder DNB.

De bank is een schikking overeengekomen met Britse en Amerikaanse toezichthouders en met het Nederlandse Openbaar Ministerie.

damage control

De Rabobank heeft onmiddellijk de volgende maatregelen getroffen en erkend:

 • Rabobank is schikkingen overeengekomen met verscheidene autoriteiten en betaalt circa EUR 774 miljoen.
 • Piet Moerland treedt met onmiddellijke ingang terug als bestuursvoorzitter en wordt opgevolgd door Rinus Minderhoud op interim basis.
 • 30 Rabobankmedewerkers waren op enige wijze betrokken bij ontoelaatbaar gedrag.
 • Rabobank heeft de risico’s verbonden aan de processen voor de Libor- en Euribor inzendingen onvoldoende onderkend.
 • De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Rabobank betuigen hun spijt over deze gebeurtenissen.
 • Top management was niet betrokken bij of op de hoogte van ontoelaatbaar gedrag.
 • Rabobank heeft strenge disciplinaire maatregelen genomen.
 • Rabobank heeft een uitgebreid pakket maatregelen ingevoerd om de compliance te versterken, de risico’s terug te dringen en de bedrijfscultuur te verbeteren.
 • De interne systemen en controlemechanismen bij de inzendingsprocedures met betrekking tot de rentemaatstaven heeft Rabobank ingrijpend verbeterd.
 • De betaling van deze aanzienlijke schikkingsbedragen zal geen gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van Rabobank.

 

reputatie Rabobank

Rabobank staat op de vijfde plaats in de RepTrak van Cees van Riel in 2013 en de zesde plaats in 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

source:

Reputation 2013 is measured by the RepTrakTM Method, by measuring the degreeof appreciation using Pulse, in combination with seven drivers of this appreciation and six behavioral consequences.

 

Rabobank staat op de tiende plaats in the Global Finance Names the World’s 50 Safest Banks 2013. Als enige retail/zakelijk bank in Nederland.

Sinds de kredietcrisis in 2008, hebben de banken er flink van langs gekregen in de media en op klanten fora. De Rabobank was een van de weinigen die niet hoefde te worden gered door de belastingbetaler, zonder buitensporige bestuurder salarissen en geen aandeelhouders met dollar tekens in de ogen.

De Rabobank heeft in 2011; 23 miljoen euro en in 2012; 28 miljoen euro besteed aan goede doelen en maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland.

 

Wat is de impact ban het Libor-schandaal op de Rabobank reputatie?

Zeker het imago van de Rabobank heeft na het Libor-schandaal een behoorlijke deuk opgelopen en ook na de schandalen in de wielersport waar de RABO een grote sponsor was.

Reputatie kan worden omgeschreven als de som van alle imago’s van alle stakeholders over tijd. En imago als de perceptie van de organisatieidentiteit op de stakeholders, zie ook Birkigt & Stadler hieronder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reputatie definitie: de som van de imago’s van de verschillende stakeholders (belanghebbenden) over een langere periode meetbaar op de 7 reputatie dimensies; producten/diensten, innovatie, werkomgeving, corporate governance, verantwoord ondernemerschap, leiderschap en financiële prestaties.

 

 


[bron Christian ter Maat]

Het is aannemelijk dat de sterke reputatie die de Rabobank als corporatieve bank heeft opgebouwd sinds de oprichting in 1898, onverminderd stek zal blijven in de toekomst. De Rabobank Groep is de grootste financiële dienstverlener in Nederland. De coöperatieve structuur en de lokale verbondenheid zijn al die jaren de belangrijkste kenmerken gebleven. Een sterke reputatie duurt jaren om op te bouwen en kan tegen stootje(s). Een belangrijke factor bij dit Libor-schandaal is dat de impact voor de `gewone’ klant is waarschijnlijk heel beperkt is. De rente was soms iets (een percentage van een procent!!) hoger of lager dan zou moeten. Dat betekent dus soms in het voordeel van klanten en in het nadeel van andere klanten. Dus geen graaien (media term) door de Rabobank, mogelijk wel verrijking van  de inmiddels ontslagen medewerkers, wegens  onterechte bonussen die zij hebben geïncasseerd.
Door Christian ter Maat; Directeur Carevolution; organisatie- & management- en communicatieadvies [opdrachten, o.a.: reputatie management, strategie, groei, verandering, fusies & overnames en cutting the red tape].

© Copyright 2013 Carevolution

 

Stuur door naar een relatie

3 reacties op “Reputatie RABO door Libor-schandaal in het gevaar?”

 • Reputatiemanagement cruciaal
  De inzenders van het Libor-tarief behoren tot een andere bloedgroep, rekenaars die de balans op orde houden. ‘De mensen van treasury zijn door deze handelaren als voetveeg gebruikt’, zegt een deskundige ervaren met benchmarks en fixing. De complianceafdeling van Rabo staat erbij en kijkt ernaar, letterlijk. Begin 2009 doet de interne auditor van de bank een onderzoek naar de afdeling die het Libor-tarief doorgeeft. Hij krijgt belastende e-mailwisselingen tussen handelaren en inzenders onder ogen, maar doet daar niets mee. In de sector wordt dat laatste onbegrijpelijk gevonden. Is het rapport onderweg naar boven bewust tegengehouden, of werd het belang ervan niet begrepen? Het is allebei ontluisterend.

  De grote vraag is waarom Schat niet in actie kwam, ondanks geruchten en aanwijzingen en zijn ervaringen uit 1999. Reputatiemanagement is immers cruciaal voor bankbestuurders. Rabo hoopt met een Japans aandoend sorryritueel en het koningsoffer klaar te zijn. Dat is de vraag. Uitgerekend bij Schats eigen Rabo International kookt het over van frustratie.
  Aldus het FD van vandaag.
  Ook het FD kent het verschil niet tussen IMAGO (kort, meestal beperkte stakeholder groep) en REPUTATIE (over tijd; bij de meerderheid van de stakeholders met een impact).
 • Deutsche Bank (€ 725 mln) en Société Generale (€445 mln) krijgen de hoogste EU-boetes wegens deelname aan kartels om rente te manipuleren. Zeven banken en een effectenmakelaar krijgen boetes van in totaal €1,71 mrd wegens kartelvorming en rentemanipulatie, waar ze op de markten voor rentederivaten van profiteerden. Het is bij elkaar opgeteld de grootste boete ooit door de EU opgelegd.

 • Rabobank stelt reputatiemanager aan
  UTRECHT (AFN) – De door affaires geplaagde Rabobank heeft een reputatiemanager aangesteld. Pim Mol (56) gaat als directeur corporate affairs direct rapporteren aan bestuursvoorzitter Rinus Minderhoud. Hij zal zich ,,primair gaan richten op reputatiemanagement”, zo meldde Rabobank dinsdag.
  Mol is afkomstig uit de eigen gelederen van Rabobank. Hij is momenteel directeur private banking. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen. Volgens Rabobank zal de ontstane vacature zo snel mogelijk worden ingevuld in samenhang met de voorgenomen aanpassingen in de topstructuur van Rabobank.
  De reputatie van Rabobank liep de afgelopen periode grote schade op door de Libor-affaire, die draaide om fraude met rentetarieven voor leningen van banken onderling. Rabobank betaalde een boete van in totaal 774 miljoen euro aan toezichthouders in buiten- en binnenland om de zaak te schikken. Ook raakte het blazoen van ‘de bank die het anders doet’ bezoedeld door het dopingschandaal rond de Rabo-wielerploeg.
  Belang
  In een intern bericht, waarin de benoeming van Mol per 1 januari wordt gemeld, schrijft topman Minderhoud dat het belang van reputatiemanagement sterk is toegenomen, waarbij onder meer ,,de zeer kritische houding van de samenleving naar de financiële sector” volgens hem een belangrijke rol speelt.
  Mol heeft 20 jaar ervaring in private banking, de financiële dienstverlening aan welgestelde particulieren, waarvan 6 jaar bij Rabobank. Hij geldt zowel binnen als buiten Rabobank als een bankier die toegankelijk is en helder communiceert.
  Mol blijft in zijn nieuwe rol nauw betrokken bij de voorbereiding van de beursnotering van Rabo-ledencertificaten, waardoor ook niet-leden kunnen deelnemen in het eigen vermogen van de coöperatieve bank.

Reageer

(zal niet zichtbaar zijn)

Als u uw reactie geplaatst heeft kunt u de reactie nog 30 minuten aanpassen. Klik hiervoor op "Bewerk reactie".

Vorige artikel:
Volgende artikel:

Laatste reacties