Reply To All; een blogsite voor effectieve en innovatieve communicatie.

Reply to All; bekend van de knop in de email software. Een krachtige knop want in een bedrijfsomgeving worden alle op het netwerk aangesloten mensen met één druk op de knop bereikt. Een controversiële knop, want hoeveel misbruik is er al niet van gemaakt. Een gevaarlijke knop, want zo komen bedrijfsgeheimen bij veel niet-geautoriseerde gebruikers terecht.

Dit heeft al geleid tot ontslagen. Bijvoorbeeld van een Engelse advocaat die zijn kantoorgenote verleidde en de hele firma liet meegenieten van de details ‘the day after’ per email (per ongeluk?). De vennoten hebben genoten van het korte afscheidsgesprek en de ‘grey box’ stond klaar om de persoonlijke bezittingen per post thuis te sturen. Hij werd direct door de beveiliging op straat gezet. Wat kunt u verwachten op REPLY TO ALL?

Communicatie is een middel, geen doel. Net zoals bijvoorbeeld strategie een middel is en geen doel. Igor Ansoff (1918-2002) formuleert strategie als volgt; ‘Strategy as the common thread among a firm’s activities’. Het centraal stellen van de activiteiten van de onderneming is hier van belang en de strategie is de rode draad. Henri Fayol (1841-1925); de grondleger van veel management theorieën benoemt 5 principes die ondernemingen moeten volgen om efficiënt om te gaan met de activiteiten in de onderneming; ‘plan (and look ahead), organise, command, co-ordinate, control’. In deze opsomming ontbreekt communicatie.

Terug naar het doel van de onderneming (‘the corporate objective’), dit is wat de machtigste stakeholders met elkaar hebben afgesproken (management, raad van commissarissen, aandeelhouders). Daarna volgt de strategie; hoe het doel te realiseren met welke activiteiten en middelen (mensen, geld, machines, communicatie etc.). Hoe structureren we dit? Keuning en Eppink benoemen de elementen van de organisatiestructuur:

  • arbeidsverdeling (taakverdeling), wie doet wat, wie beslist over wat.
  • coördinatie en wilsoverdracht (de communicatiekanalen voor coördinatie en hiërarchie).

Communicatie is essentieel bij het organiseren en structureren van de bedrijfsactiviteiten zodat het bedrijfsdoel wordt bereikt. Als we denken in termen van machines; de olie. Zonder olie, geen smering; de activiteiten lopen niet georganiseerd of helemaal niet, zonder goede communicatie. En zonder olie, geen koeling; communicatie maakt informatiestromen mogelijk binnen de onderneming en met buitenwereld (externe stakeholders).

Cees van Riel’s definitie van corporate communicatie; ‘set of activities involved in managing and orchestrating all internal and external communications aimed at creating  favorable starting points with stakeholders on which the company depends’.

Paul Argenti’s definitie: ‘the corporation’s voice and the images it projects of itself on a world stage populated by its various audiences’.

Corporate communicatie is het middel, de relatie en de interactie met de stakeholders het pad en de gewenste corporate reputatie het doel. De verdiende reputatie is de som van de corporate imago’s (percepties) van de stakeholders. 

Relpy To All; ‘communication driven and stakeholder focussed’.

Waarover gaat ReplyToAll?
Een effectieve organisatie; moet zorgen voor goede arbeidverdeling, coördinatie en het aantrekken en behouden van hulpmiddelen (arbeid, kapitaal, klanten etc.). Het onderhouden en ontwikkelen van een gezonde relatie met alle stakeholders wordt gefaciliteerd door consistente geïntegreerde communicatie. Corporate communicatie kan worden verdeeld in management communicatie (in- en externe communicatie van top management als bevoegde vertegenwoordiger van de onderneming bij veel stakeholders), marketing communicatie (product en dienst gericht) en organisatie communicatie (o.a. investeerders, lobbyen, PR, corporate branding). Reputation is de som van de imago’s (percepties) van alle stakeholders over de onderneming. Deze onderwerpen en de relatie tussen deze onderwerpen zijn de ruggengraat van ReplyToAll.

“You can’t build a reputation on what you are going to do.” —Communicatie is een belangrijk onderdeel van de strategie, maar pas als de visie realiteit wordt (de missie wordt) heeft dat effect op de reputatie. Ondernemingen met een reputatie op het succesvol omzetten van visie in missie, zoals bijvoorbeeld Nokia (van rubberlaarzen naar rubber kabels naar wireless) zouden bij visievorming al aan reputatie building kunnen doen.
“A good reputation is more valuable than money.” —Voor de stakeholders zeker, voor de shareholders niet altijd, daar geldt dat aandeelkoers en dividend belangrijke drivers zijn. Investeerders met een langtijdshorizon zullen een goede reputatie op haar merites kunnen waarderen.

De auteurs van Reply To All, allen post-graduate master of corporate communication (MCC): Christian ter Maat, Lex Eschauzier en Theo Bosters, nodigen onze lezers uit om te reageren op de artikelen (volg de instructie onder het artikel) of u kunt een eigen artikel publiceren via de lezerscolumn. Mocht u permanente redacteur willen worden of anderszins contact zoeken met Reply To All (partnersite van ManagementSite), dan kunt u contact opnemen met Christian ter Maat (hoofdredacteur).

Stuur door naar een relatie

Reageer

(zal niet zichtbaar zijn)

Als u uw reactie geplaatst heeft kunt u de reactie nog 30 minuten aanpassen. Klik hiervoor op "Bewerk reactie".

Vorige artikel:
Volgende artikel:

Laatste reacties