Rare Jongens, die Grieken; gaan ze nu belasting betalen?

Er is al (te) veel geschreven en gesproken over Griekenland. Van arme stumpers tot mega fraudeurs. Van helpen tot in hun sop gaarkoken. Grexit versus Gremain. De feiten zijn altijd geduldig en geven een oplossingsrichting, bijvoorbeeld; ‘De Griekse problemen zouden opgelost zijn als we slechts de helft van de belasting binnen zouden krijgen die nu wordt ontdoken’!

Deze week in het nieuws; IMF-voorzitter Christine Lagarde had gelijk toen ze weinig medelijden toonde met de Grieken en zei dat ze beter hun belastingen moesten betalen. ‘Ik ben het helemaal met mevrouw Lagarde eens”, zei de hoogste Griekse belastinginspecteur vrijdag in de Duitse krant Die Welt. De Griekse problemen zouden opgelost zijn als we slechts de helft van de belasting binnen zouden krijgen die nu wordt ontdoken”, aldus Nikos Lekkas. Hij schatte het bedrag dat de Griekse schatkist nu misloopt op 40 tot 45 miljard euro, zo’n 12 tot 15 procent van de totale economie. Om de Grieken wel te laten betalen, is echter veel politieke wil nodig, benadrukte Lekkas. Onze politici beginnen dat nu te begrijpen’.

Lagarde; slim en machtig, laat geen kans onbenut om de vinger op de zere plek te leggen. Helaas is de bijzin in haar betoog communicatief niet handig en leidt af van het werkelijke probleem. Lagarde eind mei; ‘dat ze haar medelijden bewaarde voor de stervende kinderen in de Sahel en geen warme gevoelens koesterde voor al die mensen die belasting ontduiken in Griekenland’.

Het commentaar van de Fransen (met heel veel Griekse schuld in de Franse banken); woordvoerster Najat Vallaud-Belkacem noemde de uitspraken ‘nogal simplistisch en stereotiep’. De leider van de Griekse socialistische partij Pasok, Evangelos Venizelos, noemde de uitspraken van Lagarde ‘vernederend’. Hij riep de topvrouw van het IMF op haar woorden terug te nemen. Ook de leider van de extreemlinkse partij Syriza i, Alexis Tsipras, reageerde gepikeerd op de uitspraken van Lagarde. ‘het laatste waar Griekenland op zit te wachten, is haar medelijden’, zei hij.’


Enfin; iedereen zit wederom op de vorm en de verwoording van de boodschap, maar niet vanuit de feiten geredeneerd op de inhoud; hoe krijgt Griekenland het voor elkaar dat de belasting wordt geïnd en Grieken stoppen met jokken en ontduiken?

 

De feiten!

1. De begroting van 2011 zou sluitend kunnen zijn, door simpelweg 40% of meer van de ontdoken belastingen te innen. In juni 2011 heeft het Grieks ministerie van Financiën bekendgemaakt dat het 41 miljard euro aan belastinggeld misloopt. 90% van de belastingontduikers (waarvan 6.500 Grieken en 8.200 bedrijven) zijn elk nog 150.000 euro verschuldigd aan de staatskas.

De rugnummers zijn bekent, nu het belasting SWAP team er op af en collecteren. Helaas zullen velen ontduikers het geld in safe havens (Zwitserland) buiten Griekenland hebben gestald.

2. Toerisme is de voornaamste inkomstenbron voor Griekenland. In 2000 leverde het toerisme de Grieken 10 miljard euro op. Tien jaar later is dit gedaald tot 9.6 miljard euro (-4.5%). Rekening houdend met inflatie, zijn de inkomsten uit toerisme sinds 2000 met 28% gedaald. Bovendien gaan de bestedingen van toeristen er ook op achteruit.

Een Mea Culpa van de hele Griekse regering en de politieke partijen en de belofte van beterschap en gastvrijheid schap en Europa schap, kan de toeristen overhalen om de Grieken te steunen. Aan de kwaliteit van Griekenland als destination ligt het niet.

3. De scheepvaart is de tweede belangrijkste inkomstenbron van Griekenland. Inkomsten in de scheepsbouw en scheepsvaart zijn echter met 27% teruggevallen. De mondiale recessie leidt niet tot meer scherpen, wel, op termijn, tot duurzamere schepen op biodiesel motoren ondersteund met een reuze spinaker of vleugelzeil.

4. Het nationaal inkomen is teruggezakt naar het niveau van 2004. Volgens berekeningen van de troika duurt het minstens tien jaar voor Griekenland opnieuw boven dit niveau komt.

5. Er is een loonkloof tussen de privé-sector en staatsbedrijven. Wie werkt in de privé sector, verdiende in 2008 gemiddeld 19.147 euro. Staatswerknemers verdienden dat jaar gemiddeld 38.287 euro. Dat is twee keer zoveel.

De staat kan dit bedrag direct gelijkschakelen met de private sector, dat doen pijn, maar het is rechtvaardig, dus te verkopen. Welke politieke partij durft dit aan?

6. 18% van de Grieken verklaart het afgelopen jaar een steekpenning te hebben betaald. In de rest van Europa is dat amper 5%. Griekenland staat hiermee op hetzelfde niveau als Pakistan en Nigeria.

Uitbreiding van de belastingdienst en het opsporingsapparaat; werkgelegenheid in deze sector en zero tolerance beleid op corruptie. Spanje is Griekenland hierin een aantal jaren gelden voorgegaan en van Italië valt ook veel te leren.

7. De schuld van de Grieken valt verhoudingsgewijs mee. Het grootste probleem is de staatsschuld. Als publieke en privé-schulden worden samengevoegd is de Griekse schuld zelfs vrij laag, in vergelijking met andere Europese landen.

8. De Griekse schuldenberg is vooral in de jaren tachtig en begin jaren negentig gevormd. In 1980 bedroeg de schuldratio nog 22%, maar in 1993 was dit al 98%. Het Griekse schuldprobleem is in amper dertien jaar tijd gevormd!

9. Griekenland heeft altijd een bescheiden overheidsapparaat gehad. In 1980 bedroegen de overheidsuitgaven 24% van het BBP. Maar in 1990 steeg dit tot 45% en in 2009 bedroegen de uitgaven 51% van het BBP. De Griekenland wil de overheidsuitgaven tegen 2015 terugbrengen tot het niveau van 1990 (45% van BBP).

10. De Grieken zijn relatief verarmd na de invoering van de euro. Het inkomen in andere landen steeg veel sneller dan in Griekenland.

11. Grieken plunderen massaal hun bankrekeningen in aanloop naar de verkiezingen op zondag. Volgens bankiers zagen de grote banken dagelijks 500 tot 800 miljoen euro aan tegoeden verdwijnen. Bleef het eerst nog bij gefluister achter gesloten deuren, nu spreken politici, ambtenaren en banken zich hardop uit over hun grootste zorg: is Griekenland eigenlijk nog wel te redden? Dat geld werd deels contant opgenomen, overgeboekt of doorgesluisd naar valutabeleggingen. Ook werd het geld gestoken in Duitse en Amerikaanse staatsobligaties en obligaties van de Europese Investeringsbank. Winkeliers signaleerden hamstergedrag bij de Griekse bevolking. Vooral pasta en ingeblikte etenswaar vonden gretig aftrek.


Hoe nu verder?

Schuldverlichting, door Europa, zal moeilijk te verkopen zijn voor Noord-Europese politici. Griekenland is al failliet. Dat politici die verliezen niet willen erkennen, betekent niet, dat ze er niet aankomen! De overheden zouden daarom moeten besluiten tot een even grote afschrijving op hun Griekse vorderingen als eerder aan banken en pensioenfondsen werd gevraagd. Zij streepten de helft van hun obligaties weg en accepteerden een lagere rente en langere looptijd op overgebleven leningen. Hierdoor heeft Griekenland een kans om de andere helft van de schulden terug te betalen, op termijn. Beter de helft dan niets. En minder druk op het Europese noodfonds. Europa zal dit alleen doen als er VERTROUWEN (het crises woord), ontstaat dat de Grieken hun huishouding op orde gaan krijgen en de Griekse bevolking de zure appel gaat eten. De politieke situatie in Griekenland is weinig hoopvol. Dus blijft er maar 1 optie open voor de Grieken, zie hieronder.

Belasting innen, corruptie tegengaan en weggesluisd geld terughalen zal een tijd duren. Maar de wil en inzet om dit te gaan realiseren, kan meteen getoond worden door de politici, die a.s. zondag de verkiezingen winnen. Voor zowel links als rechts zijn deze maatregelen niet onrechtvaardig te noemen, bijvoorbeeld de belastingen innen. Het is eerder een cultureel probleem en de politiek is een slechte cultuurveranderaar.

Voorts zijn er problemen, die direct pijn doen bij de bevolking, zoals pensioenleeftijd verhogen, overheid salarissen gelijktrekken met de privé sector, minder ambtenaren, privatisering en verlagingen sociale uitkeringen. Hier zal, de beoogde winnaar van de verkiezingen, links; op tegen zijn.


De oplossing!

Griekenland installeert een technocratische regering!

Legitimatie door alle politieke partijen en focus op herstel van de economie en werkgelegenheid. Oude instituten (bijvoorbeeld vakbonden) en rechten (stakingsrecht, ontslagrecht en ambtenarenrecht) worden tijdelijk buiten werking gesteld.

De gehele politiek erkent zijn onvermogen om een land in een grote economische crises te regeren. Rode pluche, ideologieën en democratie zijn een hoog goed en werken in een stabiele omgeving. De tijden van ‘een beetje naar links, een beetje naar rechts; een compromis’, zijn nu niet meer van deze tijd. Het gaat nu om snel, daadkrachtig en meer zakelijk dan sociaal handelen. De verzorgingsstaat is failliet en dan zijn er twee opties. Redden wat er te redden valt; de technocratische doorstart. Of het faillissement; met als gevolg een genationaliseerde economie met: torenhoge werkloosheid, laag toeristen vertrouwen/inkomen, dure import met als eventueel gevolg: voedselrellen en destructie?

 

Door Christian ter Maat; Directeur Carevolution; organisatie- & management- en communicatieadvies [opdrachten, o.a.: strategie, groei, verandering, fusies & overnames en reputatiemanagement].

© Copyright 2012 Carevolution

Stuur door naar een relatie

3 reacties op “Rare Jongens, die Grieken; gaan ze nu belasting betalen?”

 • Carrefour vindt Griekse nooduitgang.

  De Franse supermarktgigant Carrefour verkoopt zijn aandeel in een Grieks samenwerkingsverband aan zijn Griekse partner. Carrefour sprak vrijdag van uitdagingen in verband met de Griekse economische context”Het bedrijf moest vanwege de verkoop een last van 220 miljoen euro opzij zetten. Carrefour heeft ook grote handelsbelangen in de probleemlanden Spanje en Italië

 • Een reeks gelekte e-mails van Griekse ambtenaren zorgt voor ophef in Athene. In het gelekte document zouden Griekse ambtenaren hebben gezegd niet in staat te zijn om de plannen van de regering, die belastingontduiking tegen gaan, te verwezenlijken. De ambtenaren noemen de doelstellingen ‘te ambitieus’.

  Een foto van het document, dat een reeks e-mails laat zien, werd woensdag gepubliceerd op een Griekse blog zo meldt persbureau Reuters.

  Eén van de e-mails is afkomstig van een ambtenaar van het ministerie van financiën. Daarin staat dat het opduiken van belastinggeld in 2013 €800 mln minder zal opleveren dan nu wordt voorspeld.

   

   

   

  Een ambtenaar van de fiscale afdeling klaagt ook over de plannen in een e-mail. Hij zegt dat Griekenland niet in staat zal zijn om in de periode tussen 2013-2016 de geplande €3,8 mrd op te halen.

   

   

   

  Een medewerker van het Griekse ministerie, Lambros Liosis, wordt beschuldigd van het verstrekken van de mails. Hij moet verschijnen voor de rechter.


  Belastingontduiking is al langer een probleem in Griekenland. Naar schatting is de belastingontduiking in Griekenland goed voor 12% tot 15% van het jaarlijks binnenlands product. De topman van de Griekse belastingdienst stelde eerder dat Griekenland jaarlijks €40 mrd tot €45 mrd mis loopt aan belastinggeld.
  De gelekte e-mails komen op een ongunstig moment voor de nieuwe Griekse regering die standvastig de IMF en de Trojka wil laten zien dat er in Griekenland druk wordt gewerkt aan hervormingen.

   

 • Volgens de onderzoekers schiet Griekenland tekort wat betreft het innen van belastingschulden. De belastingdienst zou slechts 20 procent van de in totaal 53 miljard euro aan uitstaande schulden kunnen ophalen.  Kwijtschelding lost Griekse tragedie niet op ‘Terwijl Griekenland bijna niets doet om de economie te hervormen, blijven er stemmen opgaan om de Griekse schuld aan Europa kwijt te schelden.’ Lees het hele commentaar van Michiel Dijkstra.       Griekenland zou zich vooral moeten richten op het innen van schulden van de 1.500 belangrijkste wanbetalers. Zij vertegenwoordigen samen ongeveer twee derde van de belastingschuld. Het gaat onder anderen om dokters en advocaten. bron: Elsevier         Na de kerst gaat het Griekse parlement een wet aannemen die de belastingtarieven in het Zuid-Europese land verhoogt. Het is belangrijk dat Griekenland de belastingen ook daadwerkelijk kan innen.       Bankrekening       Zaterdag kondigde het Griekse ministerie van Justitie aan onderzoek te gaan doen naar 2.000 Grieken met een Zwitserse bankrekening die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking.       Het ontduiken van belasting door burgers is een chronisch probleem voor Griekenland. Dat veel rijke Grieken geen belasting betalen, leidt tot verzet bij veel middenstanders die wel hun deel afdragen aan de overheid.

  bron: Elsevier

  agreement24
        

Reageer

(zal niet zichtbaar zijn)

Als u uw reactie geplaatst heeft kunt u de reactie nog 30 minuten aanpassen. Klik hiervoor op "Bewerk reactie".

Vorige artikel:
Volgende artikel:

Laatste reacties