DAS Rechtsbijstand Service Center; gelukkig hebben ze meer verstand van rechtsbijstand?

 

Ondernemingen hebben veelal klinkende namen voor afdelingen. Maar dekt de naam de lading wel? Bijvoorbeeld bij ‘service center’; welke identiteit wordt hier neergezet en wat voor imago heeft het bij haar doelgroepen?


Voorbeelden van ‘fancy’ afdelingen zijn: service center, customer care center, helpdesk, support center, klant contact centrum, mobiliteit centrum etc. Door zo’n label aan een afdeling te hangen worden er verwachtingen gecreëerd voor de interne organisatie en de externe stakeholders. Meestal hebben de medewerkers van zo’n centrum geen inspraak op de gekozen naam. En worden procedures niet afgestemd op het label. Eerst maar eens naar een casus kijken.

 

DAS Rechtsbijstand Service Centrum

Bij telefonisch contact wordt gevraagd naar het dossiernummer. Als de klant nog geen dossiernummer heeft, dan wordt er zwaar gezucht, nu kunnen we u niet opvoeren in het systeem. De klant wil slechts worden doorverbonden met de heer P. Pietersen (de jurist die hem is toegewezen). Na wat aandringen, wordt een poging ondernomen om op naam en postcode te zoeken. Deze komen niet voor in het systeem. Klant roept nog dat hij terugbelt na een voicemail van Pietersen. Na weer wat meer druk, gaat de service center medewerker buiten haar boekje, ze gaat doorverbinden met Pietersen. Maar eerst gaat ze in zijn agenda kijken of hij er wel is (veel medewerkers zijn met regelmaat vrij of op cursus). Daarna probeert ze door te verbinden, maar is hij in gesprek. Het lijntje in de wacht zetten, dat gaat niet. Een terugbel notitie, niet van harte, vooruit dan maar. Pietersen een paar uur later weer op de voicemail. Na vier maal op één dag de procedure van het service center te hebben doorlopen, zonder Pietersen te spreken, vraagt de klant of de medeweker deze omslachtige en niet-klantvriendelijke procedure in een afdelingsoverleg wil bespreken. Medewerkster; ik verbind u door met de manager van het service center, dan kunt u het daar bespreken. Een goede oplossing, maar dan blijkt dat niet te kunnen. De klant moet maar een brief sturen!

In deze casus heeft het woord service center weinig toegevoegde waarde, het wekt irritatie op in relatie tot de gehanteerde procedures. De procedures lijken op die van een voormalig communistisch ambtenarenapparaat. De belastingsdienst van Kameroen is gemakkelijker te bereiken dan de heer Pietersen. Het streven om een service center in te richten voor een klant of ter ondersteuning van interne afdelingen is prima gedachte. Het plan van aanpak zou moeten zijn, maak de betreffende afdeling klantvriendelijk, gemakkelijk bereikbaar, efficiënt en boven alles; oplossingsgericht. Experimenteer, geef de medewerkers alle vrijheid in het oplossingsdenken en bepaal later de procedures. Houdt te allen tijde een bypass mogelijkheid voor de service center medewerker open, zodat afwijkende of urgente gevallen adequaat kunnen worden opgelost. Daarna, als de klanttevredenheid op peil is, kan er ceremonieel het label ‘ service center’ aan worden gehangen. Dus van imago naar identiteit. Een andere eenvoudige oplossing in relatie tot bovenstaande casus is; laat de heer Pietersen zijn directe nummer communiceren en bij in gesprektoon biedt een voicemail faciliteit aan. Probleem opgelost en dan kunnen de servicecenter medewerkers andere klanten het leven zuur maken.

Door Christian ter Maat; Directeur Carevolution; organisatie & managementadvies. Gevraagd als: management, marketing & inspiratie spreker en aangesloten bij de Speakers Academy. Voorbeeld titels van zijn presentaties: ‘Bureaucratie; bevrijd uw organisatie van hinderlijke regels.’ en ‘Van klantgerichtheid naar service kwaliteit naar klanttevredenheid.’ en ‘Kredietcrisis Krijgskunsten’.


© Copyright 2009 Carevolution

Stuur door naar een relatie

26 reacties op “DAS Rechtsbijstand Service Center; gelukkig hebben ze meer verstand van rechtsbijstand?”

 • Christian, een pinlijk nauwkeurige beschrijving van de dienstverlening bij DAS. Ik heb precies dezelfde ervaringen.
  Misschien leren ze van negatieve publiciteit?
   
   

 • Das inderdaad precies DAS

 • DAS niet zo best. Op NuJij, ook al stevige reacties op dit onderwerp; zie hier.

  Eric Pouw is de algemeen directeur van DAS. Zou hij weten wat de reputatie van zijn organisatie is en heeft hij de capaciteiten om hier actie op te ondernemen? Geld is niet het probleem, zie hieronder. De visie van DAS is eigenlijk de missie (=wat ze nu doen). Gezien het feit dat ze het NIET doen, is het toch een onbereikbare visie!

  VISIE: DAS staat voor toegankelijke professionele juridische dienstverlening. Deskundigheid en betrouwbaarheid staan hoog in ons vaandel. Wij willen als ondernemende organisatie een resultaatgerichte partner zijn voor al onze relaties.

  FINANCIEEL: De DAS Groep realiseerde in 2007 een omzet van 180.6 miljoen euro. In 2006 was de omzet nog 154,6 miljoen euro. Het resultaat voor belastingen bedroeg 26,5 miljoen euro. De winst na belasting bedraagt 18,5 miljoen euro. In 2006 kwam dit resultaat na belasting uit op 18,0 miljoen euro.

 • Enigzins naar de boodschap geschreven verhaal, vind ik. Een zeer simpele oplossing voor dit “probleem” was geweest, als de betrokkenen, allen neem ik aan met gezond verstand behept, samen geconcludeerd hadden, dat een dossiernummer ontbrak / niet bekend was. Meneer Pietersen had dan als eerste bij contact of via voicemail het dossiernummer door kunnen geven, dan verliep de rest van de communicatie soepeler. Dat we graag met zwaar en sexy klinkende engelse termen werken, is bekend. Dat we daarin vaak doorschieten is ook geen geheim. Maar ik vind wel, dat we nog steeds aan ons gezond verstand en begrip mogen appeleren en ons niet moeten verschuilen. Meedenken mag nog steeds, ook in deze (te?) ver doorgeautomatiseerde wereld. Ik heb recentelijk zelf vanwege een juridisch conflict contact gehad met DAS en het ging niet elke keer even soepel, maar we zijn er steeds uitgekomen zonder problemen.

 • DAS rechtsbijstand heb ik ervaren als een FLUTORGANISATIE met zeer veel INCOMPETENTE medewerkers.  Ik ben geschoffeerd door een medewerker , er zijn fouten gemaakt in mijn nadeel, men is NOOIT bereikbaar, terugbellen gebeurt niet, sullige briefjes (sjablonen) vanuit DAS die je beter zelf kunt schrijven, geen enkele bijstand, eerder een aanslag op je welbevinden!
  DAS VOOR MIJ NOOIT MEER!!!!!!

 • Als ik de reactie van Ron lees, dan lijkt hij mij een toegevoegde waarde voor DAS. Ron ik zou daar gaan werken als ik jou was, je bent net zo (onnodig) vaag als DAS !

 • Een ‘tegengeluid’. Ik wil de ervaring van Christian niet tgenspreken of bagatelliseren. Ik wil alleen mijn eigen ervaringen met DAS rechtbijstand ernaast zetten. Toen ik enkele jaren geleden een beroep op DAS moest doen i.v.m. een geschil met een verzekeraar, ben ik op zeer adequate wijze ondersteund. Inderdaad met dossiernummer en naam van een jurist die mijn zaak behartigde. Snel en adequaat handelen, goed gecommuniceerd naar en met mij en een heldere brief naar de verzekeraar die snel bakzijl haalde. Ik voelde me zeer gehoord, begrepen en gesteund. En ik was blij dat ik een rechtbijstandverzekering bij DAS had afgesloten.

 • DAS te makkelijk;  Even terug naar je titel Christiaan, “gelukkig hebben ze meer verstand van rechtsbijstand”.  

  DAS recht
  ; Dat is dan waar je DAS in eerste instantie op af zou kunnen rekenen of waarderen. Je hebt ze nodig in een conflictsituatie en daar moeten we ons adequaat in geholpen voelen. Lossen ze het goed voor je op? Halen we ons recht? Bereiken ze de vooraf samen overeengekomen doelstelling? Toch…..?

  Lijkt krom;
  Nu heb ik met het DAS callcenter overigens dezelfde ervaringen zoals jij beschrijft. En toegegeven “ in het moment “ raakte ik ook geïrriteerd. En de klantbejegening had best vriendelijker gekund. Maar waar kwam die irritatie nu werkelijk vandaan? Had ik nu zelf mijn verantwoordelijkheid genomen? Ik herinnerde me namelijk goed dat ik keurig een bevestiging van DAS kreeg waarin gevraagd werd, bij contact het dossiernummer te noemen. De sleutel tot directe doorverbinding met de jurist waarmee ik de voortgang wilde bespreken. En ik moet je zeggen de keren dat ik daarna zo handelde liep het gesmeerd. (Waarbij gezegd moet worden dat zelfs simpel doorverbinden veel netter kan.)

  DAS war
  einmal  ligt op de loer; Ik kies er als klant voor geen minuut langer dan nodig, te blijven “hangen” bij call- of servicecentra.  Zodra bedrijven met callcentra gaan werken kan het echte DNA van een organisatie snel verwaarloosd raken. Levensgevaarlijk dus, tenzij die callcentra vanuit dezelfde identiteit en nog belangrijker dezelfde intentie handelen, als van de organisatie waarvoor ze werken.  Dat is geen sinecure zullen we maar zeggen. Dat is in dit geval de verantwoordelijkheid van DAS om hun imago over te leveren aan de “service” van callcentra!! (In zijn algemeenheid en dus los van DAS, ben ik steeds benieuwd wanneer ik eens een bandje krijg met de tekst, onze enige medewerker is in gesprek met onze laatste klant………….oh nee, die hangt nu ook net op!)

  Dus dat ben ik wel met je eens. Als een organisatie kiest om met zo’n callcenter te werken is het een kunst om in resultaat en bedrijfspersoonlijkheid te worden/blijven wie ze zeggen te zijn.

  Als we het callcenter even laten voor wat het is. Daar kun je boeken over schrijven en geld in stoppen maar je weet nooit welke 50% van het budget je verkeerd besteed als je niet stuurt op gedrag en output en beide goed meetbaar maakt.

  DAS voor iedereen
  Ten aanzien van de bedrijfspersoonlijkheid, de wijze waarop DAS wil overkomen, zoals ze zeggen te “zijn“, zie ik zeker groei kansen. Nadat je door het callcenterwandje in de echte DAS-organisatie terecht bent gekomen lijkt klantbejegening me beslist een van de aandachtspunten. Want als “binnen” niet acteert zoals men “buiten” van je verwacht, danwel overeenkomstig de verwachtingen die je schept. Tja, dan haal je er nog niet uit wat er inzit. DAS ziet dan ook iedereen.

  DAS nie niks
  Als je mij, vanuit mijn persoonlijke ervaring als klant zou vragen, om DAS te waarderen op het bereiken van doelstellingen. Dan voel ik me in de twee zaken die ik met hen heb gedaan, qua resultaat redelijk geholpen.

  Echter wat ik op grote afstand observeer is dat er nog wel blokkades op te heffen zijn (heilige huisjes, eiland- politieke- en/of angstcultuur) in organisatiestructuur, gedrag en cultuur alsmede het succesvol slagen van de toekomstige strategie van DAS.

  Stel je dus eens voor hoeveel mooier het “voor iedereen” kan worden als je de blokkades kunt opheffen! Dan is het goeie nieuws……..DAS zit er al in, je moet het er alleen nog uithalen. Een kwestie van het op de juiste wijze aanboren en verder ontvouwen van het potentieel van alle medewerkers. En (be)sturen op gedrag en doelen.

  En als ze dat waarmaken, schat ik in dat ook jij dat callcenter voor lief neemt. Ennuh houd je dossiernummer bij de hand.

  Door Guust-Jan Timmerman, klant van DAS en directeur van Mevalue.com

 • De juristen die bij Das werken zijn veel te druk, hebben nooit tijd en zijn onvoldoende ervaren. Ze moeten KPI ( Key Performance Indicators )halen en dat gaat ten koste van de klant. De advocaten die ze inhuren is hetzelfde, geen tijd en scoren maar want er moet geld verdient worden.

 • DAS fijn al die reacties, bedankt. Kwaliteit dienstverlening; DAS lastig. Men verzekert zich tegen rechtsbijstand voor een relatief klein bedrag, maar aan de andere kant gebruikt men de diensten in een mensenleven niet zo vaak en dan tikt het toch aan. De spagaat in rechtsbijstand verzekeringen is; weinig betalen in relatie tot minder juridische expertise, ervaring en daadkracht. Maar daar hoort men niets over bij het afsluiten van zo’n polis. DAS niet zo best. Is hier een markt waar men zich kan verzekeren en als er problemen zich voordoen een goede onafhankelijke (per rechtsgebied) gespecialiseerde advocaat kan worden gekozen. Zoals u binnen een ziektekosten verzekering verschillende ziekenhuizen of artsen kunt kiezen? DAS pas fijn!

 • Helaas heb ik ook een negatieve ervaring met DAS. Ben 2 keer gewijzigd van juridisch medewerker. Elke keer hetzelfde verhaal, en uiteindelijk na anderhalf jaar zeggen dat ze niets voor je kunnen doen. Ik had  alle bewijzen etc kant en klaar aangedragen op voorspraak van de juridisch medewerker. Het is meer das pas kloten.

 • Christian,  ik had precies dezelfde gedachte: kon ik me maar rechtsbijstand verzekeren, waarbij ik zelf mijn advocatenkantoor kan uitkiezen! Wij hebben momenteel een arbeidszaak lopen en DAS lijkt zich niet bepaald in te spannen. Ik realiseer me nu dat zij ook niet veel druk voelen om “harder te lopen”. De premie is immers al betaald, ze verdienen niet meer door er harder aan te trekken. Dit concept werkt mijns inziens helemaal niet!

 • Nou heb ik toevallig (?) goede ervaring met ze, maar dat kan aan betreffende advocate gelegen hebben. de eerste was een jong broekie die het af moest leggen tegen een gehaaide door de wol geverfde ervaren rouwdouwer. dus schikken maar? daarna een meissie heel goed en vasthoudend, ook  goed afgerond maar werd zwanger en de laatste loodjes moesten haar collega’s dan maar voor haar wegen. t ging net goed ! 😉  Nee dan RVS, grote bek, verdachtmakingen dat iemand niet zomaar door een werkgever onheus behandeld wordt en kom kom meneertje zo erg is t toch allemaal niet ? (baan kwijt). Klacht ingestuurd maar men heeft niets kunnen vaststellen wat niet aan de haak was. jaja. daarom wil ik nog maar zoveel mogelijk schriftelijk (email) communiceren. en o ja opzeggen kan niet, tenminste de eerste 5 jaar dan en premie verhoging wegens indexering vallen niet onder de clausule van het kunnen opzeggen bij premie verhoging. bij de eerst komende mogelijkheid nok ik ermee en nooooit meer een rechtsbijstand uit de folder. dan stap ik wel bij een aanbevolen via via binnen voor 275 per uur !!! t is dat ik verandermanagement heb gedaan anders ben je je vertrouwen in de dienstverlening zò kwijt…..

 • geachte das ik heb 2  zaken bij jullie lopen word al bij alle bij de zaken meer dan ander half jaar aan het lijntje gehouden dfv20882794bij de heer vonk andere zaakchc.60830960 bij de heer soord ik heb van alles gedaan tot zelfs aangifte bij de politie maar nu weer afspraaken dat er iemand langs zou komen 2 nov en weer niets gebeld door de heer vonk mijn vraag is dit de werk wijzer bij jullie en dan naar ander half jaar vraag de heer vonk wat hij hier mee kan doen aan mij terwijl ik hulp vraag aan das recht bijstand ik hoop spoedig iets van u tehoren  groetjes ik ben zo moe

 • ik hoop een ding dat en dat weet ik zeker dit word ook gelezen door das recht bijstand  en lees niet alleen maar doe iets

 • Ook ik heb een leuke blooper van das voor het tv programma dasjegoedrecht mijn foto,s die naar de tegenpartij zouden gestuurt worden komen na een maand bij mijn huis adres terecht.
  Gebeld maar eerst had de post een fout gemaakt  en na veel bellen kwam het eruit de postkamer had een lege envelope naar de tegenparty gestuurt hahaha,is dat een blooper of niet.
  Nu het mooiste of ik de foto,s ff terug wil sturen ze kunnen geen auto sturen om ze op te halen dat is te gek voor woorden zeiden ze tegen mij en dat terwijl ik slecht ter been bent,en nu wordt er gezegd datik niet wil mee werken.
  zij maken een fout maar de klant moet het zelf oplossen. ik zou nog terug gebeld worden maar tot op heden toe niets.

  goed hé die das rechtbijstand.

 • Als verzekeringsagent veel -uiteraard dramatisch slechte- ervaringen met DAS gehad. DAS KUT kunnen we gerust zeggen, wat een prutsers. Maar dat geldt net zo goed voor SRK, die maken er ook altijd een teringzooi van.

  De geschillenregelingen hebben beide toko’s zo aangepast dat de gang naar een onafhankelijke advocaat is afgesloten. En uitgesloten. Om die redenen zijn alle rechtsbijstandverzekeringen bij ons al enige jaren geleden overgezet naar ARAG: duurder, iets minder slecht, en als ze er daar een potje van maken kan je gewoon een advocaat op hun kosten je zaak laten doen.

 • Dat is een PLUS van ARAG, maar vaak is het leed dan al geleden. Bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank. En wie bepaalt of de rechtsbijstand gefaald heeft, de zogenaamde deskundigen van DAS of SRK of ARAG of de leek?

 • Helemaal gelijk. Maar zorg dan dat je bij een goede verzekeringsagent zit die terzake deskundig is wat betreft rechtsbijstand  (hoe vind je die goede verekringsagent?) of dat je niet met een beroep op een eigen advocaaat wacht totdat een rechter uitspraak heeft gedaan of het leed geleden is. Of ultimo: neem geen rechtsbijstandverzekering, zet elk jaar 200,- opzij, en als je dan een advocaat (hoe vind je die goede advocaat?) nodig hebt, betaal het zelf.   

 • Zelf voor korte duur werkzaam geweest bij de DAS… als je mensen wilt helpen, dan moet je NIET bij de DAS gaan werken. En als je gedegen juridisch advies wilt, dan kun je nog beter naar het Juridisch Loket gaan!
  Het wordt binnen de DAS niet gewaardeerd als je je echt voor een verzekerde in wil zetten, je moet zorgen dat je voldoende dossiers per jaar afsluit. Hoe je de dossiers afsluit, maakt niet uit, zolang ze maar afgesloten zijn want dan kunnen ze weer door naar het volgende dossier (en weer even het eigen risico incasseren!).
  Het studiemateriaal waarmee de juristen ‘kundig’ gemaakt moeten worden is zwaar verouderd (begreep tijdens een introcursus van een medewerker van de Adviesdesk dat er zwaar veroude arbeidswetgeving voorgeschoteld wordt omdat niemand tijd heeft om nieuw cursusmateriaal te maken én dat de adviezen voornamelijk gebasseerd worden op een ‘Google-treffer’. En dat ten tijde van crisis: goede advisering mensen!).
  Niet om iedereen over één kam te scheren, maar heb je echt goede juridische ondersteuning nodig, ga dan naar een echte advocaat. In verhouding helemaal niet veel duurder: tel al die jaren dat je premie bij de rechtsbijstandverzekeraar betaald op en je hebt je advocaatkosten er al uit. Advocaten volgen daarnaast jaarlijks opleidingen, zijn dus up-to-date en zijn verplicht om in het belang van hun cliënt te werken (in tegenstelling tot een rechtsbijstandverzekeraar, die in het eigen belang werken en zelfs onderlinge afspraken hebben gemaakt met andere verekeraars om dossiers asap af te sluiten!!).

 • wat een shit-zooi; da’s inderdaad zwaar KUT; mijn behandelaar was zwanger, dus met verlof, de vervanger van DAS DRAMATISCH, ze zouden het moeten verbieden: betaal je ruim 150 E. het jaar, en ze zeggen gewoon: DAS JAMMER, u heeft het niet goed gedaan, dus we kunnen u niet helpen: maar ja, als zalm al betrouwbaar is, en wellink het goed doet, en dirk niet wordt vervolgd, en bos, zalm en wellink dus ook niet, ja, dan kan ik beter emigreren?!?

 • DAS?? ……….DAS nix!! Meer woorden maak ik er niet meer aan vuil.

 • De geschillenregeling bij DAS is netjes aangegeven. Ik heb zelf een persoonlijk geschil gehad met een jurist bij ARAG. Verschrikkelijk behandeld. Zelf als je een directieklacht indiende ging er een nietszeggende medewerker meer aan de slag. Van de directie kreeg je geen enkele reactie. Ik werd maar naar de geschillenregeling verwezen. Ik mocht geen eigen advocaat kiezen bij ARAG. Arag wees via de Deken en hier moest ik het mee doen. Arag nam zelfs niet de moeite om klantvriendelijk te zijn en er te veschijnen (ze doen waarschijnlijk te veel beroep op de geschillenregeling dat hier geen tijd vrijgemaakt kon worden).

  Neen Nu zit ik bij DAS. zij behandelen mij wel keurig en ik kan altijd informatie inwinnen voor juridisch advies. Natuurlijk is er wel een servicecenter maar deze is via een menu toegankelijk en daarna werd direct doorverbonden naar de betreffende medewerker of ik werd na een terugbelverzoek keurig teruggebeld binnen de aangegeven tijd.

  Ik kan mij niet vinden in veel verklaringen. Ik begrijp wel dat niet ieder zaak gewonnen kan worden en dat men teleurgesteld kan zijn. Ik hoop dat dit niet meegespeeld heeft in deze vraagstelling omdat er bij geen enkele juridische instantie verhaal zou zijn gehaald.

 • Da’s niet zo mooi.
  Dat gaat ze nog eens de DAS om doen…

 • Goede en minder goede ervaringen maar ook verrassingen bij de DAS.
  Ben al sinds 2006 bij de DAS, heb 2 goede ervaringen m.b.t verhaalschade na 2 kleine aanrijdingen tegen mijn auto. Dat de DAS dat afwikkelde is toeval omdat de rechtsbijstandverz voor motorrijtuigen via de autoverzekeraar loopt. Echter onlangs had ik ze persoonlijk nodig in een zaak waarin ik mijn ontslag als onbezoldigd bestuurder van een stichting aanvecht. Ik heb een externe advocaat nodig, de dekking daarvoor is slechts €12.500,- Ik wil iedereen waarschuwen dat, indien je zelf een goede (dus meestal dure)advocaat vindt, dit bedrag voor een hoger beroepsprocedure verre van toereikend is. Om over een eventuele cassatie bij de Hoge Raad maar niet te spreken. Mijn advocaat waarschuwde mij hiervoor. Aangezien een jurist bij de DAS mij dit nota bene zelf in een email liet weten voel ik mij misleid bij het afsluiten van de polis. Een familielid die m.i. ook onterecht ontslagen is, heeft een eenzelfde verzekering bij Achmea lopen en daar is de dekking maar liefst € 30,000,- Ik ben via internet er achter gekomen dat dit alleen bij de DAS zo laag is. Bij andere rechtsbijstands-verzekeraars ligt dit zelfs nog hoger, tot wel € 50.000,- Ik ben dus de klos en ga proberen of ik via een pro-deo advocaat bij de DAS verhaal kan halen. Tegelijkertijd flikt DAS mij een kunstje met € 100,- eigen risico. Ik had de polis in 2006 als pluspakket afgesloten, zonder eigen risico(dat staat letterlijk ook als zodanig op de polis), maar de hele verzekeringsportefeuille van de tussenpersoon was overgegaan naar een andere en is mijn polis een eigen leven gaan leiden en veranderd als een eenvoudig pakket zonder eigen risico. Nu ben ik als een gek bezig geweest te schrijven en te emailen naar de DAS(de DAS bellen heb je vaak weinig aan, de juiste persoon is er zelden en de zogenaamde terugbelnotitie is een aanfluiting). Het is gewoon een te groot en te log apparaat en dat gaat vaak ten koste van de dienstverlening. Heb van anderen gehoord dat iedereen het bij de DAS veel te druk heeft, en de boel daar eigenlijk onderbezet is. Ik ben blij dat ik nu alleen te maken heb met mijn eigen (externe) advocaat, die kan ik zo bellen en dan krijg ik hem direct aan de lijn. Als ik louter een jurist nodig had gehad (bijv. kanton gerechtzaken) gestationeerd op een van de DAS kantoren, dan was mijn communicatie verre van de kwaliteit geweest  dan die ik nu heb. Voor vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande sta ik open op w.h.young@kpnplanet.nl

 • D.A.S.  SUCKS ! wij onderschreven de duurst mogelijke en volledige risk rechts bijstand’s formule , bij de eerste vraag tot bemiddeling wegens problemen op de werkvloer beginnen ze bij D.A.S. al moeilijk te doen ….
  mag wel een advocaat raadplegen maar alles “onder voorbehoud” mijn advocate ruikt waarschijnlijk ook onraad OF heeft reeds ervaringen met D.A.S. want plots vraagt zij al om een voorschot op haar rekening te storten van 850 euro , na veel aandringen bij D.A.S. storten deze weeral “onder voorbehoud” de 850 euro op de rekening van mijn advocate , ondertussen krijg ik wel reeds een …… aangetekende één zijdige opzeg van D.A.S. van mijn polis , blijkbaar mag je wel VEEL geld BETALEN maar mag je je polis NIET aanspreken , oplichters zijn het inderdaad !!
  want hierna bleven ze nog maanden (ik betaalde maandelijks mijn premie) én dit zelfs NA de uiteindelijke éénzijdige opzegdatum vragen om mijn maandelijkse polis te betalen … momenteel hebben ze zelfs mijn advocate en mijzelf gevraagd ……om het reeds uitbetaalde bedrag TERUG TE STORTEN !!!!!!!! dus wees maar gerust dat ook ik zeg dat dit één oplichtersbende is , mensen bezin voor je begin !!!!!!! ik zal dan ook niet nalaten om bij iedere mogelijk instantie klacht neer te leggen en of dit zoveel als mogelijk in de openbaarheid brengen , DIT KAN NIET !
  D.A.S. KANN NICHT (zou beter hun nieuwe slogan zijn )
  raad enz zijn steeds welkom !

Reageer

(zal niet zichtbaar zijn)

Als u uw reactie geplaatst heeft kunt u de reactie nog 30 minuten aanpassen. Klik hiervoor op "Bewerk reactie".

Vorige artikel:
Volgende artikel:

Laatste reacties