Communicatie is een strategische beleidsdiscipline. [deel 3]

Organisaties willen overleven. Daarvoor zijn tal van voorwaarden nodig. Ze zijn te ordenen in drie categoriën: Strategie, Product Delivery Mix en MI4TE Mix. Het Samenwerkingskracht Model is de driecomponentenlijm. Waartoe leidt de zoektocht langs de strategische doelstellingen, de Product Delivery Mix en de MI4TE Mix? Tot een onderscheidende identiteit en een positief imago?

Identiteit
De identiteit van een organisatie is de zelfpresentatie van die organisatie naar de buitenwereld, middels symboliek, communicatie en gedrag. Van Riel (1992) noemt deze drie-eenheid de corporate identity mix.
De door de organisatie gebruikte symboliek, (grafische vormgeving van materiaal, logo’s, afbeeldingen, etc.) wordt wel de visuele database genoemd. De verzameling symbolische uitingen dienen te worden doorgevoerd in alle uitingen om het wij-gevoel te ondersteunen.
Met betrekking tot gedrag verwachten organisaties een grote mate van betrokkenheid van de medewerkers bij zowel de eigen organisatie als de klant. De betrokkenheid bij de klant dient zodanig te worden ingevuld dat er sprake is van partnership over de volle breedte van de dienstverlening van de organisatie. Veel managers verwachten een bepaalde mate van zelfverantwoordelijkheid van de medewerkers voor het eigen functioneren. Deze zelfverantwoordelijkheid als individuele identiteit van de medewerker, dient op een lijn te liggen met de corporate identiteit van de organisatie. De betrokkenheid kan door middel van het respecteren van de waarden van de MI4TE Mix bijdragen aan de zelfrepresentatie van de organisatie richting haar verschillende stakeholders.

Wij zijn wat zij zien!

ImagoHet imago van een organisatie is het beeld van die organisatie in de perceptie van de doelgroepen, als gevolg van haar identiteit. Dit betekent dat een organisatie wordt gekend aan de wijze waarop zij invulling geeft aan haar zelfrepresentatie (haar gedrag, communicatie en symboliek). Het imago van een organisatie is daarmee direct verbonden met de corporate identiteit. En deze is, zoals gezegd, te managen.

Integratie; succesfactoren onder één dakHet Samenwerkingskracht Model beschrijft de drie componenten die van essentieel belang zijn voor de overleving van organisaties op de lange termijn; de Strategie, de Product Delivery Mix en de Motivation Inspiration/Intention/ Identification/Involvement-Trust-Ethics Mix (MI4TEMix).

De Strategie van de organisatie geeft richting aan de koers van de organisatie en geeft antwoord op de vragen waarom, wat en hoe. Het antwoord op de vraag waarom geeft de visie weer van de organisatie. Het antwoord op de vraag wat beschrijft de missie van de organisatie; datgene wat de organisatie op de korte- middellange- en lange termijn doet.

De Product Delivery Mix geeft antwoord op de vraag hoe de organisatie, de door haar vastgestelde strategie invult. Hoe zij haar kerncompetentie ontwikkelt en onderhoudt. Hoe zij middels haar corporate structure vorm geeft aan de processen, methodieken en instrumenten, teneinde haar kerncompetentie optimaal uit te nutten en superieure producten en diensten te ontwikkelen. Kortom, de Product Delivery Mix heeft tot doel de operationele effectiviteit van de organisatie te bewerkstelligen.

Hoe meer identiteit, hoe meer kracht.

De MI4TE Mix tenslotte bepaalt de samenwerkingskracht binnen de organisatie. De mate waarin de organisatie erin slaagt haar medewerkers individueel empowered te laten functioneren. Wanneer een organisatie corporate empowerment nastreeft, zal haar corporate identiteit sterk onderscheidend worden van de concurrentie. Als de medewerkers de intentie hebben om samen te werken, wanneer alle neuzen dezelfde richting in wijzen en mensen hun persoonlijke aspiraties in hun werk kwijt kunnen, is een organisatie empowered. In onze visie is corporate communicatie een strategisch beleidsinstrument dat, mits eenduidig en effectief ingezet, organisaties en haar individuele werknemers empowered en daarmee haar markt- en concurrentiepositie ten volle uitnut.

De volgende twee bijdragen staat in het teken van identiteit en imago. Met betrekking tot identiteit onderscheiden we persoonlijke- en organisatie-identeit. Persoonlijke identiteit, ofwel: Wat maakt mij’?

Literatuur verwijzing; Riel, van, C.B.M., ‘Identiteit en Imago, een inleiding in de corporate communication’, Academic Service, Schoonhoven, 1992.

In deze serie artikelen presenteert Lex Eschauzier de bouwstenen om een doortimmerd strategisch communicatiebeleid op te zetten. De artikelen zijn ontleend aan de Kite Methode, de Online Toolbox voor de Communicatieprofessional, waarvan hij de auteur is.

Stuur door naar een relatie

Reageer

(zal niet zichtbaar zijn)

Als u uw reactie geplaatst heeft kunt u de reactie nog 30 minuten aanpassen. Klik hiervoor op "Bewerk reactie".

Vorige artikel:
Volgende artikel:

Laatste reacties