Archief november, 2011

Strategisch Communicatiemanagement, een bedrijfskundige discipline (3)

In aflevering 1 van dit artikel werd stilgestaan bij het ontwikkelen van een vise en een missie op basis van de kerncompetenties en de product/markt combinaties van de organisatie. In aflevering 2 is het strategisch domein beschreven en deze aflevering ten slotte gaat over merkcreatie en communicatie.  Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Strategisch Communicatiemanagement, een bedrijfskundige discipline (2)

Model voor strategisch communicatiemanagement

In het eerste deel van dit artikel (6 november jl.) is aandacht besteed aan het basisfundament van het model voor strategisch communicatiemanagement. In deel 2 wordt het ontwikkelen van het strategisch domein beschreven. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Strategisch Communicatiemanagement, een bedrijfskundige discipline

Met strategisch communicatiemanagement willen we op een structurele en geïntegreerde manier naar communicatie kijken. Het uiteindelijke doel is aantonen hoe communicatie effectief kan worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van een organisatie (accountability).

Communicatieprofessionals moeten verantwoording af kunnen leggen over de besteding van de middelen in relatie tot de gerealiseerde doelen. Het maakt daarbij niet uit of dit communicatiebestedingen van een profit dan wel een non profit organisatie betreffen. Strategisch communicatiemanagement beoogt op een deskundige wijze communicatie te sturen en te managen waardoor er een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan het resultaat en het rendement van de organisatie. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Laatste reacties